Menu

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.buurtbussoest.nl , zijnde de website van de Buurtbusvereniging Soest en omgeving (hierna BBVS e.o.). Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informate te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifeke producten en diensten toegankelijk via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze specifeke producten en diensten. Gebruik van de website De informate op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informate. Er kunnen geen rechten aan de informate op deze website worden ontleend. Hoewel BBVS e.o. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informate.  BBVS e.o. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functoneren.  BBVS e.o. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informate en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Versie 1-2018